epostproblem hos FS-Data

Sidan uppdateras med ny status så snart vi får info från FS-Data.

2021-01-07
Fler kunder får sin eposthistorik tillbaka. Men då inte alla konton på en domän återläses vid samma tillfälle är det mycket svårt för oss att planera in en migrering och flytt till annat webhotell.
Som vi tidigare nämnt går det att läsa mer om epostproblem hos FS-Data och på deras Facebooksida. Vi hoppas att detta snart ska vara över.

2020-12-26
FS-Data har fortfarande stora problem med återläsning av epost. Enligt deras egna beräkningar kommer återläsningen troligen bli klar under mitten av januari, vilket för oss är helt oacceptabelt. Några av våra kunder har fått sin epost återläst och vi börjar migrering till annan hostingpartner enligt vår gemensamma överenskommelse. Avtalet med FS-Data kommer att avslutas så snart alla våra kunder har fått sina hemsidor, epost, kontakter och kalendrar återställda.

2020-12-22
FS-Data har fortfarande problem med inläsning av gammal epost. Arbete görs enligt deras egen statussida manuellt och arbete med att automatisera pågår. PahlmCom och KM Företagsutveckling har beslutat att så snart som möjligt häva avtalet med FS-Data och fördjupa samarbete med våra övriga leverantörer (bl.a. orderland, onecom och loopia). Men vi vill avvakta tills vi vet att er eposthistorik är på plats och agera utifrån detta.

2020-12-11
Det är fortfarande problem med återställning av epost. FS-Data har nu gått ut och sagt att den inte kommer att kunna återställas under denna vecka.

2020-12-07
epostkonton är nu återställda. Detta innebär tyvärr inte att all epost är tillbaka. FS-Data fortsätter nu med att återställa all epost, kontakter och kalenderhändelser till läget innan kraschen den 1/12

2020-12-04
FS-Data är en av våra epostleverantörer.
Sedan i måndags den 1/12 har FS-Data stora problem med sin epost. Enligt deras uppgifter är det ca 10.000 kunder med 50.000 epostkonton som drabbats.
Du som är Kund hos oss har fått information från oss via telefon och/eller SMS.

Ni kan läsa mer om epostproblem hos FS-Data och på deras Facebooksida