IT Konsulten

PahlmCom AB har lång erfarenhet att jobba i stora komplexa IT projekt. Vi agerar både inom statlig och den privata sektorn, inom ett antal olika branscher – från logistik, försvar och till bank/finans.

Vår ledstjärna är IT säkerhet, mobilitet och tillgänglighet.

Vi verkar främst som IT-Projektledare, men kliver snabbt in i andra roller om så behövs.

Allt vi gör baseras på att du som kund ska känna trygghet med att vi levererar det vi lovat.

Välkommen att kontakta PahlmCom

info@pahlm.com

0733-260233

    (*) måste fyllas i